본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Tin tức và thông tin chung

HOME thông báo Tin tức và thông tin chung

Tổ chức lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016 tại quận Yesan 글의 상세내용

『 Tổ chức lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016 tại quận Yesan 』글의 상세내용을 확인하는 표로 Title, Department, Registration Date, Hits, att., 내용으로 나뉘어 설명합니다.

Title Tổ chức lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016 tại quận Yesan
Department webmaster Registration Date 2015-07-24 Hits 1274
att.
 
Tổ chức lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016 tại quận Yesan

- Chuẩn bị cho ngành tham quan du lịch trọng tâm kỳ 6 một cách thành công -

Suối nước nóng tại quận Yesan được chọn làm nơi tổ chức “ Lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016” và đã từng được chọn năm 2014.

Theo quận thì vào ngày 17/06 vừa quan, cơ quan hành chính đã tổ chức tìm hiểu, thẩm định và đã quyết định là nơi tổ chức lễ hội suối nước nóng Hàn Quốc 2016..

Trên cơ sở đã được chọn lựa là nơi tổ chức lễ hội suối nước nóng năm 2014, quận có thể đăng ký là nơi tổ chức lễ hội suối nước nóng 2016 mà không gặp khó khăn gì và thị trưởng Hwang Sun Bong cũng đã phải cần phải duy trì thành quả đạt được trong tương lai.

Thị trưởng Hwang Sun Bong giải bày ý định mở lễ hội suối nước nóng và triển lãm tham quan du lịch núi Hàn Quốc tại khu du lịch suối nước nóng Deoksan năm 2016.

Để làm được điều này, từ đầu năm nay khi hiệp hội du lịch núi trung ương đến thăm, thị trưởng Hwang Sun Bong đã trình bày một cách tích cực việc mở triển lãm tham quan du lịch núi và sau khi được chọn cho kế hoạch tổ chức vào tháng 4 vừa qua, mở ra cho các xã nhiều phương hướng để phát triển.

Về phía ủy ban thẩm định lễ hội nước nóng đánh giá cơ sở hạ tầng xây dựng và tính đặc trưng của khu du lịch suối nước nóng Deoksan và cho biết việc chọn suối nước nóng Deoksan là nơi tổ chức đại hội nước nóng 2016.

Theo đó, cơ quan hành chính của tỉnh Chungnam cũng góp 1 phần trong chiến lược hoạt tính hóa thành phố mới Nepo và cho biết sẽ hỗ trợ tích cực để duy trì đại hội suối nước nóng và là mô phạm để phát triển khu vực xung quanh.

Thị trưởng Yesan Hwang Sun Bong, Do dịch Merc vừa qua đã gây ra nhiều bất ổn cho nhân dân toàn quốc, tỉnh Chungnam cũng chịu nhiều ảnh hưởng về kinh tế tuy nhiên khi nghe tin tổ chức lễ hội suối nước nóng, tôi thất rất vui và tôi sẽ cố gắng để tập hợp tất cả sức mạnh của dân chúng cho đại hội lân này, tổ chức cộng đồng lễ hội suối nước nóng và triển lãm du lịch núi”.

list

게시판 이전 및 Next 링크

뉴스 및 공지사항_베트남의 이전글과 다음글을 보여주는 설명하는 표입니다.

before
Next