본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Triển vọng

HOME Giới thiệu huyện Yesan Triển vọng

VIỄN CẢNH

Thành phố trang trại công nghiệp hoạt động trong tương lai của Chungnam

Là một huyện điển hình của Chungnam, Yesan đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trang trại công nghiệp, đem đến không gian sống dễ chịu hơn trong khi tăng năng lực cạnh tranh trong khu vực bằng cách thu hút các ngành sản xuất tiên tiến và thực hiện chuyển đổi giữa các ngành này.

Thành phố trang trại công nghiệp hoạt động trong tương lai của Chungnam

Khẩu hiệu

KHỞI ĐẦU MỚI!, Yesan

Kế hoạch của huyện Yesan cho bước nhảy vọt mới có thể được gói gọn trong cụm từ "Khởi đầu mới!” Yesan. Thông qua những từ khóa theo sau chữ “KHỞI ĐẦU”, khẩu hiệu phản ánh nội dung về viễn cảnh “dẫn đầu xu hướng trong tương lai thông qua phát triển bền vững nhằm xây dựng không gian sống theo định hướng công nghệ mới nhất và công nghiệp, kết hợp quản lý và nơi ở thoải mái”

KHỞI ĐẦU MỚI!, Yesan