본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Nông trại Aram

HOME Văn hóa du lịch Du lịch theo chủ đề Du lịch trải nghiệm nông thôn Nông trại Aram

Thông tin về trải nghiệm

Thông tin về trải nghiệm

  • Thời gian : Quanh năm
  • Đại điểm : ấp Sinjang, xã Oga

Nội dung trải nghiệm

  • Mùa xuân : Làm Sagwagochujang (tương ớt nóng với táo), Maesiljangajji(mận khô nêm với đậu nành) Saghwajocheong( si rô táo), Saghwajjam(mứt táo)
  • ùa thu : Hái táo, hái lê, Saghwajangajji( táo khô nêm với đậu nành) Saghwasikcho(giấm táo)

Thông tin về địa điểm

  • Địa chỉ : 104-3 xã Oga, huyện Yesan, Chungnam
  • Địa điểm chính hoặc tòa nhà : Aram Nongjang(nông trại)