본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Lễ hội Tal Jip

HOME Văn hóa du lịch Lễ hội Lễ hội Tal Jip

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Lễ hội được bắt đầu với Jisin Palb Gi (một loại hình biểu diễn nhạc cụ) trong lễ hội trăng rằm nhằm cầu chúc một năm bội thu, ngoài ra còn có các trò chơi truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, đặc sắc như chuyển rạ(rơm), điêu khắc cột gỗ chỉ đường, đốt Tal Jip(đốt nhà làm từ rơm vào lúc trăng lên), kang kang Su wollae(ca hát, nhảy múa dưới trăng), viết và treo điều ước, trải nghiệm ngồi xe bò kéo…