본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

l? h?i v?n h?a Yoon Bong Gil

HOME V?n h?a du l?ch L? h?i l? h?i v?n h?a Yoon Bong Gil

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지

Là lễ hội văn hóa quy mô lớn được tổ chức vào tháng 4 tại Chung Eui Sa(Đền Trung Nghĩa) để tưởng nhớ, ca ngợi tinh thần yêu nước sâu sắc của người anh hùng- nhà cách mạng Yoon Bong Gil. Lễ hội có sự tham gia của toàn thể nhân dân Ye San, với những chương trình văn hóa, trò chơi dân gian và những màn trình diễn văn hóa truyền thống, đây chắc chắn sẽ là nơi mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị , độc đáo.