본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

H?nh c?

HOME Nh?ng s?n v?t t?t cho s?c kh?e c?a Ye San (well- being) N?ng s?n H?nh c?

Hành củ
Hành củ

Hành củ Ye San được trồng tập trung ở vùng Sille Won, nơi có thành phần thổ nhưỡng phù hợp, lượng ánh sáng mặt trời dồi dào; lá hành thẳng, cứng, củ trắng và chắc, có độ bóng do đó hành củ là một trong những sản vật chủ đạo của Ye San được người tiêu dùng cả nước công nhận về chất lượng