본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Vi?t qu?t xanh(blueberry)

HOME Nh?ng s?n v?t t?t cho s?c kh?e c?a Ye San (well- being) N?ng s?n Vi?t qu?t xanh(blueberry)

Việt quất xanh(blueberry)
Việt quất xanh(blueberry)

Việt quất xanh chứa hàng lượng lớn chất chống oxy hóa, được mọi người chú ý như một đại diện tiêu biểu cho thực phẩm có lợi cho sức khỏe của thế kỷ 21, là loại quả được tạp chí Times của Mỹ bình chọn là 1 trong 10 loại thực phẩm trên thế giới giúp kéo dài tuổi thọ