본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Bánh truyền thống

HOME Những sản vật tốt cho sức khỏe của Ye San (well- being) Nông sản Bánh truyền thống

Bánh truyền thống
Bánh truyền thống

bánh truyền thống Ye San được sản xuất trên thiết bị đảm bảo vệ sinh, từ nguyên liệu gạo có chất lượng tốt được trồng trên vùng đồng bằng Ye Tang; Với danh tiếng lâu đời, đây là đặc sản nổi tiếng của Ye San rất phù hợp để làm quà biếu