본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

?? s? truy?n th?ng c?a Ye San

HOME Nh?ng s?n v?t t?t cho s?c kh?e c?a Ye San (well- being) S?n ph?m đ?c tr?ng ?? s? truy?n th?ng c?a Ye San

Đồ sứ truyền thống của Ye San
Đồ sứ truyền thống của Ye San

Đồ sứ truyền thống của Ye San được nghệ nhân sứ Hwang Cheung Gil, người đã kế thừa nghề làm sứ hơn 100 trăm năm(3 đời) , sáng tạo thành các sản phẩm sứ mang hơi hướng hiện đại, dễ sử dụng, không chỉ được giới trẻ yêu thích mà còn phát huy hiệu quả tối ưu trong việc giữ hương vị và duy trì hương vị của món ăn. Các sản phẩm này được người tiêu dùng trong nước cũng như người tiêu dùng tại các nước Mỹ, Nhật Bản công nhận chất lượng