본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Ch?nh s?ch h? tr? c?c gia đ?nh đa v?n h?a

HOME Th?ng tin sinh ho?t c?n thi?t Ch?nh s?ch h? tr? c?c gia đ?nh đa v?n h?a

Chính sách hỗ trợ các gia đình đa văn hóa
Phân loại Tên chương trình Lịch trình/Thời gian Địa điểm Nội dung
Dạy tiếng Hàn Quốc Dạy tiếng Hàn Quốc tổng hợp Tháng 2~tháng 12 Phòng học của trung tâm Chia thành 6 lớp, tiến hành dạy tiếng hàn Quốc theo trình độ của học viên
Dạy tiếng Hàn Quốc tại nhà Tháng 2~ Tháng 11 Gia đình đa văn hóa Cử giáo viên tới từng gia đình, dạy dưới hình thức 1 giáo viên- 1 học viên
Giáo dục tổng hợp về gia đình Giáo dục gia đình Tháng 3~tháng 11 Phòng học tại trung tâm, và lớp học ngoài trời Giáo dục về mối quan hệ với vợ/ chồng, giáo dục về vấn đề vợ chồng, giáo dục con cái, giáo dục cách làm cha mẹ, Giáo dục về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
Cắm trại gia đình Tháng 6 Lớp học ngoài trời Các gia đình đa văn hóa đi dã ngoại trong vòng 2 ngày 1 đêm
Tư vấn tại nhà về cuộc sống, sinh hoạt của bố mẹ- co cái Tháng 2~ Tháng 11 Gia đình đa văn hóa Cử giáo viên tới nhà, tiến hành tư vấn về sinh hoạt của bố mẹ con cái, mỗi gia đình 1 giáo viên
Chương trình hỗ trợ phát triển tâm tư tình cảm của trẻ em Tháng 7 ~ Tháng 8 Phòng học tại trung tâm, lớp học ngoài trời Giáo dục hỗ trợ phát triển tâm tư tình cảm bằng cách hoạt động trải nghiệm thực tế
Hỗ trợ chăm sóc trẻ em Tháng 2 ~ Tháng 12 Phòng tổ chức các hoạt động vui chơi của trung tâm hỗ trợ đảm bảo an toàn cũng như giáo dục tâm tư tình cảm đối với con cái của học viên nâng cao hiệu quả giáo dục con cái của học viên
Giáo dục tìm hiểu về gia đình đa văn Giáo dục tìm hiểu về xã hội đa văn hóa Tháng3~ Tháng11 Phòng học tại trung tâm và lớp học ngoài trời Giáo dục về phương pháp thích ứng với xã hội hàn Quốc, tìm hiểu về gia đình đa văn hóa cũng như pháp luật và vấn đề nhân quyền
Dạynấuăn Tháng3~ tháng 11 Phòng học tại trung tâm Hàng tháng tổ chức 1 buổi dạy nấu món ăn Hàn Quốc
Dự án hỗ trợ về thăm gia đình Tháng 7~ Tháng 11 Hỗ trợ tối đa 2 triệu won tiền vé máy bay cho 1 gia đình
Cuộc thi nói tiếng hàn, nói ngôn ngữ 2 Tháng 12 Thông báo cụ thể sau Thi nói giỏi tiếng Hàn, Công bố câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật
Giáo dục hướng nghiệp Dạy bằng lái xe Tháng 5 ~tháng 7 Phòng học tại trung tâm Dạy thi bằng lái xe
Giáo dục công nghệ thông tin Tháng 8 ~ tháng 11 Phòng học tại trung tâm và lớp học ngoài trời Sau khi đào tạo giáo viên đa văn hóa theo từng quốc gia, cử giáo viên xuống các trung tâm trẻ em, nhà trẻ tại từng khu vực
Đào tạo tăng cường giáo viên đa văn hóa Tháng 10~ tháng 11 Phòng học tại trung tâm Kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản và tìm kiếm thông tin trên internet
Đoàn tình nguyện chia sẻ cộng đồng lưu động Tháng 5 ~tháng 11 Trung tâm và Sau khi hướng dẫn, cử tình nguyện viên
Các câu lạc bộ tự lập Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Tháng 3 ~ tháng 12 Phòng học tại trung tâm và lớp học ngoài trời Câu lạc bộ hợp xướng
câu lạc bộ oh ka ri na
Đoàn tình nguyện chia sẻ cộng đồng Đoàn tình nguyện chia sẻ cộng đồng lưu động Tháng 5 ~tháng 11 Trung tâm và Sau khi hướng dẫn, cử tình nguyện viên
Các câu lạc bộ tự lập Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Tháng 3 ~ tháng 12 Phòng học tại trung tâm và lớp học ngoài trời
  • Câu lạc bộ hợp xướng
  • câu lạc bộ oh ka ri
Câu lạc bộ tự lập Tháng 3~ tháng 12(thứ 7, chủ nhật) Phòng học tại trung tâm lớp học ngoài trời các câu lạc bộ tự lập theo từng quốc gia(Philipin, Việt Nam, Trung Quốc)
Dự án đặc thù khác Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Tháng 1 ~Tháng 12 Trường học, nhà trẻ, mẫu giáo , trung tâm đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em trong gia đình đa văn hóa, hỗ trợ việc học ngôn ngữ, chỉnh sửa ngôn ngữ
Dự án hỗ trợ biên- phiên dịch Tháng 1~ tháng 12 trung tâm, bệnh viện, tòa án… hỗ trợ biên- phiên dịch tiếng Việt(các cơ quan, tòa án)
  • Địa chỉ: Số 15 đường số 2 công viên San Sung, Ye San Eup, Quận Ye San, Chung Nam(trưởng trung tâm: Choi Hyun Sook)
  • Điện thoại: 041-334-1368(Nhóm quản lý trung tâm/ dự án giáo dục tại nhà) 041-334-1367(dạy tiếng Hàn)
    041-334-1369(- nhóm hỗ trợ phát triển ngôn ngữ cho trẻ em ) 041-331-1360(Nhóm hỗ trợ biên- phiên dịch)