본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Các chương trình của Trung tâm Gia đình Yesan county

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết Chính sách hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Các chương trình của Trung tâm Gia đình Yesan county

Các chương trình của Trung tâm Gia đình Yesan county
Các chương trình của Trung tâm Gia đình Yesan county

Bảng sau cung cấp thông tin về các chương trình do Trung tâm Gia đình điều hành, bao gồm tên chương trình, thời gian và mô tả.

Chương trình Tên Thời kỳ Nội dung
Quan hệ gia đình Hỗ trợ vai trò người cha Ông bố ngọt ngào tháng 2~tháng 6 Các người cha tham gia đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc nuôi dạy con cái và có được sự tự tin khi làm cha, trong khi những đứa trẻ phát triển cái nhìn tích cực hơn về bố của chúng.
Chương trình tạo môi trường song ngữ cho các gia đình đa văn hóa tháng 4~tháng 5 Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục song ngữ và thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của trẻ em
Giáo dục cho cha mẹ của các gia đình đa văn hóa tháng 2 Hỗ trợ cha mẹ hiểu rõ hơn về vai trò của họ trong việc giúp con cái họ thích nghi với cuộc sống ở trường
Hỗ trợ Cải thiện Mối quan hệ trong các Gia đình Đa văn hóa tháng 4~tháng 11 Giáo dục bình đẳng giới tính để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình
Chương trình Tài năng Trẻ em Đa văn hóa tháng 2~tháng 12 Tạo cơ hội cho trẻ em trong các gia đình đa văn hóa nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng cách phát triển năng lực toàn cầu thông qua các chương trình giáo dục khác nhau
Học tiếng mẹ đẻ của bạn “Xin chào” tháng 4~tháng 11 Tạo cơ hội cho trẻ em tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ, giao tiếp tốt hơn với mẹ và phát triển thành những tài năng toàn cầu.
Tư vấn gia đình tháng 1~tháng 12 Chỉ định một cố vấn có năng lực chuyên môn xuất sắc đến từng gia đình để giúp giải quyết các xung đột nội bộ khác nhau phát sinh theo chu kỳ cuộc sống và cung cấp dịch vụ tư vấn gia đình
Chăm sóc gia đình Dịch vụ giáo dục tại nhà tháng 1~tháng 12 Người hướng dẫn đến thăm các gia đình gặp khó khăn khi tham gia các lớp học nhóm do khó khăn về tài chính hoặc khả năng tiếp cận (vị trí địa lý) để cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu
Cuộc sống gia đình Giáo dục cải thiện chế độ ăn uống cho phụ nữ di cư đã kết hôn tháng 2~tháng 6 Đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình dựa trên thực phẩm bổ dưỡng của Hàn Quốc
Hỗ trợ biên phiên dịch. tháng 1~tháng 12 Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch để giải quyết vấn đề tâm sự mà người di cư kết hôn mới sang Hàn Quốc có thể kinh nghiệm cho thích ứng nhanh
Khóa học luyện thi bằng lái xe dành cho phụ nữ di cư đã kết hôn tháng 6~tháng 10 Phụ nữ di cư đã kết hôn có thể có lòng tự trọng và trở thành ứng viên tốt hơn bằng cách lấy bằng lái xe
Chúng tôi là những nhà giao tiếp toàn cầu tháng 1~tháng 12 Cung cấp dịch vụ ngoại ngữ cho các cá nhân hoặc tổ chức gặp khó khăn trong giao tiếp với những người khác trong cộng đồng
Đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà truyền thông toàn cầu tháng 3~tháng 6 Đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ di cư đã kết hôn thuộc các khu vực ngôn ngữ khác nhau để giải quyết rào cản ngôn ngữ trong cộng đồng
Đào tạo nâng cao năng lực cho người hướng dẫn cho các chương trình hiểu biết văn hóa lẫn nhau tháng 3~tháng 10 Nuôi dưỡng những người di cư trong hôn nhân thành những người hướng dẫn có năng lực có khả năng truyền tải văn hóa của riêng họ một cách dễ dàng và thú vị
Chương trình Giáo dục An toàn Đa văn hóa tháng 3~tháng 11 Đề cao nhận thức về an toàn trong cộng đồng để tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các gia đình đa văn hóa và cư dân nước ngoài
Cộng đồng khu vực Cộng đồng Một không gian để trao đổi và giao tiếp (các nhóm được phân chia theo quốc tịch) thang 1~thang 6 Hỗ trợ phụ nữ di cư đã kết hôn trở nên tự chủ bằng cách kết nối họ với những phụ nữ cùng quê có nhiều kinh nghiệm hơn để hình thành mối quan hệ cố vấn (mentor)
Lớp học thủ công với cư dân địa phương tháng 2~tháng 6 Cung cấp nền tảng giao tiếp và giúp nuôi dưỡng ý thức cộng đồng bằng cách tạo cơ hội cho các gia đình đa văn hóa và các thành viên cộng đồng trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau
Hỗ trợ chăm sóc trẻ em tháng 2~tháng 6 Tạo môi trường giáo dục hiệu quả và ngăn ngừa các sự cố về an toàn bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho trẻ em của những người tham gia chương trình của trung tâm
Gói hỗ trợ cho người di cư kết hôn theo giai đoạn định cư Tháng 9~tháng 12 Thiết lập một hệ thống dịch vụ hỗ trợ để thúc đẩy tính tự lực của người di cư kết hôn và hỗ trợ người di cư kết hôn tự khám phá quá trình định cư để hoàn thành kế hoạch hành động của riêng họ
Chương trình xuất bản tờ báo đa văn hóa tháng 1~tháng 12 Hỗ trợ các thành viên đa văn hóa viết tin bài cho tờ báo địa phương để thúc đẩy nhận thức đa văn hóa trong cộng đồng và nâng cao lòng tự tôn của phụ nữ di cư đã kết hôn
Chỉ định người hướng dẫn cho các chương trình hiểu biết văn hóa lẫn nhau tháng 1~tháng 12 Thúc đẩy nhận thức và chấp nhận đa văn hóa thông qua kinh nghiệm và giáo dục đa văn hóa nhằm thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau
Chương trình daieum (kết nối với nhau) dành cho những người di cư kết hôn tháng 1~tháng 12 hỗ trợ những người di cư đã kết hôn phát triển năng lực của họ với tư cách là thành viên tích cực và độc lập của cộng đồng địa phương bằng cách tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức và chấp nhận đa văn hóa
Nhóm tình nguyện chia sẻ gia đình đa văn hóa tháng 4~tháng 12 Tạo một cộng đồng lành mạnh, nơi công dân Hàn Quốc và các gia đình đa văn hóa sống ở Yesan county cảm thấy đoàn kết
Món ăn mà người cha có thể dễ nấu tháng 5~tháng 11 Khuyến khích xóa bỏ những định kiến ​​về vai trò của giới và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để cả nam và nữ đều có thể đóng góp bình đẳng vào công việc gia đình - năng động
Nhóm tình nguyện gia đình cùng nhau tháng 1~ tháng 12 Đóng góp vào một loại hình văn hóa gia đình mới và thúc đẩy sự quan tâm đến hoạt động tình nguyện bằng cách truyền bá văn hóa chia sẻ trong cộng đồng địa phương và nâng cao ý thức cộng đồng
Thứ Bảy vui vẻ cho bố và con tháng 5~tháng 11 Nhận thức được tầm quan trọng của vai trò của người cha trong gia đình bằng cách để các ông bố và con cái tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng nhau để tăng cường mối quan hệ và gắn bó
Trại chữa bệnh gia đình 1 đêm 2 ngày tháng 4~tháng 10 Tạo cơ hội cho các gia đình dành thời gian bên nhau và bày tỏ tình cảm với nhau để các thành viên trong gia đình có thể giao tiếp và hiểu nhau hơn, điều này có thể thúc đẩy sự phát triển tình cảm giữa trẻ em và giúp hình thành một mối quan hệ gia đình tuyệt vời
Giáo dục tại chỗ cho người cao tuổi tháng 3~tháng 12 Giúp các thế hệ khác nhau cảm thấy gần gũi với nhau hơn và thích nghi tốt hơn với môi trường hiện tại thông qua cộng đồng thế hệ
Chương trình hỗ trợ tùy chỉnh tại chỗ tháng 3~tháng 12 Cung cấp nhiều chương trình chất lượng cao khác nhau cho những người kém may mắn phải đối mặt với những khó khăn về thể chất, tinh thần và tâm lý để họ có thể hình thành các mối quan hệ lành mạnh và có được lòng tự trọng tốt hơn
Ngày Tình yêu Gia đình thang 3~thang 12 Giúp các gia đình cảm thấy có sự kết nối đặc biệt và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn thông qua các hoạt động trải nghiệm khác nhau
Chuyên môn hoá Chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ thang 2~thang 12 Đặt nền tảng cho trẻ em của các gia đình đa văn hóa phát triển thành những thành viên lành mạnh của xã hội bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ có hệ thống và chuyên nghiệp
Chương trình nâng cao năng lực cho người di cư đã kết hôn thang 3~thang 12 Giúp những người di cư đã kết hôn có lòng tự trọng tốt hơn và thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc bằng cách nâng cao trình độ tiếng Hàn của họ
Chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em thang 1~tháng 12 Cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình bằng cách thúc đẩy phúc lợi của trẻ em bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà và tạo sự cân bằng giữa công việc và gia đình cho các bậc cha mẹ