본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

YESAN COUNTY

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết

Hi Korea: Xin Chào Đất nước Hàn Quốc

Giới thiệu về Xin chào Đất nước Hàn Quốc (Hi Korea) Là web site đại diện của chính phủ điện tử do bộ lạo động, bộ tư pháp và bộ kinh tế tri thức đồng sáng lập, với vai trò là cửa sổ thông tin, trang web cung cấp các thông tin cần thiết đối với người nước ngoài khi đến Hàn Quốc như các thông tin về điều kiện sinh hoạt, cư trú, thông tin tuyển dụng, đầu tư…

※ Chủ yếu được nhằm đặt lịch hẹn hoặc sử dụng các dịch vụ hành chính dân sự điện tử

Trở về trang chủ

Đặt lịch hẹn

là dịch vụ lựa chọn ngày giờ đến để các thủ tục hành chính tại phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc các cơ quan quản lý ở nước ngoài , giúp giảm thiểu sự bất tiện và tiết kiệm thời gian Trường hợp đặt lịch hẹn với cơ quan quản lý ở nước ngoài chỉ được áp dụng đối với các thủ tục đăng kí liên quan tới visa H-2

Sân thông ttin

Thông tin sinh hoạt, hướng dẫn về xuất nhập cảnh/ lưu trú, quốc tịch/ về nước, tư vấn đầu tư, Tyển dụng/ tìm việc, Chương trình xã hội tổng hợp, dịch vụ kiểm tra xuất nhập cảnh tự động Hàn- Mỹ Tại mục hướng dẫn về xuất nhập cảnh ở phần sân thông tin có thể tìm hiểu về các thông tin liên quan tới việc lưu trú cũng như thông tin về các loại visa dựa trên mục đích xuất nhập cảnh