본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc

Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc

Giới thiệu về trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc do bộ lao động Hàn Quốc thành lập vào tháng 12 năm 2014 nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao phúc lợi cho người lao động nước ngoài, những người phải rời xa quê hương tới Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình

TTại trung tâm chúng tôi tiến hành các khóa học cần thiết đối với người lao động nước ngoài, giới thiệu văn hóa truyền thống Hàn Quốc và tư vấn những khó khăn mà người lao động gặp phải, đồng thời chúng tôi cũng đang nỗ lực để có thể mang lại hạnh phúc, sự thoải mái, tiện lợi cho người lao động nước ngoài thông qua việc xây dựng các công trình phúc lợi trở về trang chủ

Trở về trang chủ